Düz Dişliler (Spur Gears)

En sık rastlanan dişli tipi silindirik, düz dişlilerdir. Bunlarda dişler mil eksenine paralel ve düzdür.

Düz Dişlilerin Avantajlı Yönleri

Düz dişliler, İmalat maliyetlerinin düşük olması, eksenel kuvvet aktarmamaları ve bakımlarının kolay olması gibi sebeplerle tercih edilirler.

Düz Dişlilerin Olumsuz Yönleri

Gürültülü çalışırlar. Ayrıca düz dişli gruplarında yüksek indirgeme oranı sağlanamamaz. Yüksek indirgeme oranı sağlanması için bu dişli gruplarının bir kaç kademeli olarak tahrik aktarımnda bulunmaları gerekir.